• Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 8-10 years HR generalist experience
 • Good command of the English language.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Learning and development HR job
 • Employee relations and communication
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in managing people and subordinates
 • Working in Prachinburi 5 days a week
 • Working in Automotive industry

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 25-30 years
 • Bachelor’s degree (all major)
 • 1 – 2 years in manufacturer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 25 ปี
 • จัดทำเอกสารการฝึกอบรมของพนักงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • Female, age 25-30 years
 • Bachelor’s degree (all major)
 • 1 – 2 years in manufacturer

06-Dec-16

 

Applied
 • 10 year experiences in labor relations
 • Understanding in Thai Labor laws and regulations
 • Manufacturing background

05-Dec-16

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Have an experience in training/HRD at least 3 year
 • Develop Learning & Development Tools and road map.
 • Good communicate in English

05-Dec-16

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การบริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้างและค่าจ้างสวัสดิการ
 • การบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ และฝึกอบรม
 • การบริหารงานด้านธุรการ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 25-30 years
 • Bachelor’s degree (all major)
 • 1 – 2 years in manufacturer

02-Dec-16

 

Applied
 • Payroll-Attendance-Over time-Yearly Tax report
 • Visa & Work perm
 • Assigned by the Search Committee

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลงานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการต่างๆ

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล