• บริหารงานบุคคล และวางกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
  • ควบคุม ดูแลงาน HRM
  • ระสาน ดูแลงาน HRD

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล