สัตวบาล

Sunrise Dairy Co., Ltd.

นครราชสีมา

  • งานทางด้านสัตวบาล ดูแลโคนม
  • เพศ : ชาย
  • ปวส. - ปริญญาตรี

09-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค

08-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล