• เข้าประชุม จดบันทึก จดรายงานการประชุม
  • ปริญญาตรี ภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

07-Dec-16

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 26-35
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล