• เข้าประชุม จดบันทึก จดรายงานการประชุม
  • ปริญญาตรี ภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 26-35
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

05-Dec-16

 

Applied
  • Ideally with a university degree in Hospitality
  • Good problem solving, administrative and interpers
  • Provide an excellent and consistent level

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล