• เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล