• เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

07-Dec-16

 

Applied
  • Solid experience in management and secretarial.
  • The preparation meeting And meeting notes.
  • Bachelor’s degree of master degree related field

03-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล