• ป.ตรีหรือโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
  • ประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล