• ทวงถามหนี้ภาคสนาม
  • บุคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย ซื่อสัตย์
  • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล