• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน GMP และ ISO เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน Pharmaceutical Manufacturing Process

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • prepare documents needed for production
 • knowledge supply chain framework
 • Maintains the production schedule

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

20-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical with pharmacy
 • Handling of product complaint/FCA’s
 • Handling of internal and external audit

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical science
 • Have understanding in GMP requirement.
 • Coordinates the timely close-out of NCR/CAPA

20-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีความรับผิดชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักงานบริการ

19-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานผลิตยา
 • ดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
 • บริหารงานในแผนกและพัฒนางานทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

18-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลของการอบรม
 • บริการให้ข้อมูลด้านยาสำหรับลูกค้าและทีมงานขาย

18-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

18-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล