• สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้น
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกประกันคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดูแลเอกสารด้านงานทะเบียน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 32
 • รักการขาย และการบริการ มีไหวพริบดี ขยัน รับผิดชอบ

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Sciences
 • Experience in Pharmaceutical Business
 • able to work upcountry

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work with a Global NHW Company.
 • Great career advancement and opportunity.
 • Competitive fringe benefits and learning.

07-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy, Science
 • 3-5 year experience in hospital sales
 • Own car is preferable

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executes business plans for assigned product
 • Develops and applies understanding of customers
 • Maps the interaction between customers

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล