• ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • สามารถ พูด อ่าน ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการบริหารงานบุคคล

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล