• วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Female only Age 38 up
  • Bachelor of Science, Bachelor of Biotech
  • Have to experience about QA management

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ
  • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาคุณภาพ
  • ความปลอดภัยอาหาร 5 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล