• ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพให้กับพนักง
  • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็น PN NA
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล