• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • พัฒนาคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขานักเทคนิคการแพทย์

28-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล