• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ MS office ในระดับดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Receiving, recording and processing all claims
 • Identifying suspicious or fraudulent claims
 • Claim knowledge and understanding of insurance

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in related fields
 • Progress in internationally recognised actuarial
 • life insurance experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA Degree in Business, Accounting, Economics
 • Exp in proceeding new app of housing insurance
 • 7+ years related life insurance operations process

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality with aged between 28– 45
 • Bachelor’s Degree in nurse, medical or related
 • Very good command of the English language.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Hospital Network Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Medical Insurance
 • Nursing Background
 • Minimum 7 years of working experience

02-Dec-16

THB70k - 90k /เดือน

Applied

Hospital Network Management Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Medical Insurance
 • Nursing Background
 • Minimum 7 years of working experience

02-Dec-16

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • ผ่านธุรกิจประกันชีวิต
 • เคยทำงานด้านประกันกลุ่ม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

01-Dec-16

 

Applied
 • Health Insurance product knowledge
 • Insurance claims procedures
 • Leadership & Managerial skills

30-Nov-16

 

Applied
 • Motor / Non Motor Claims Senior manager
 • Manage and lead Motor / Non Claims Department
 • At least 3 year experience in Claim management

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล