• ปริญญาตรี สาขาประกันภัย นิติศาสตร์ และอื่นๆ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word
  • หากมียานพาหนะ พิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
  • มีรถยนต์สำหรับใช้งานในต่างจังหวัด

24-Oct-16

 

Applied

Actuarial Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

  • Actuarial
  • Non Life Insurance
  • Non Motor

12-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล