• ปริญญาตรี/โท (บัญชี , การเงิน)
  • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

26-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
  • สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

25-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท (บัญชี , การเงิน)
  • ประสบการณ์งานด้านตรวจสอบ/ความเสี่ยง สถาบันการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล