• สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป
  • คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง
  • จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี
  • บุคคลิกดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male or Female, Thai nationality
  • Bachelor degree of science or related
  • 0-2 experiences in sales and marketing, chemical

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล