• อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน หรือฝึกงาน

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล