• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Thai nationality.
 • Good command of English.
 • 1-3 years experience in manufacturing.

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Safety, Health & Environment
 • Relevant experience of at least 10 years
 • Good command of English

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โททางวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสารเคมี/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล