• ปริญญาตรี สาขาวิชา พืชไร่ เกษตรศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการปลูกถั่วลิสง
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ม.6

01-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • อายุไม่เกิน 35 ปี

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล