• อายุ 24-30 ปี
  • พื้นที่การทำงาน : ภาคอีสานทั้งหมด
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

19-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านงานจัดหาวัตถุดิบพืชไร่
  • สนับสนุนชาวไร่ในด้านเงินทุนและสินเชื่อ

09-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล