• Background in safety and health
  • Graduate in occupational health and safety
  • At least 3 years of experience in manufacturing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล