• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
  • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร

26-Oct-16

 

Applied
  • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
  • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
  • โทรศัพท์ ติดตามลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล