Assistant Manager [Job ID: 38171]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Male or Female, Thai nationality, Age 35-45
  • Bachelor Degree in any related field
  • Good command of English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ด้านกิจกรรมทางการตลาด
  • สามารถบริหารขั้นตอนการทำงานด้าน Event Organizer
  • มีความรู้ด้านการบริหารงานกิจกรรมทางการตลาด

04-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล