• ดำเนินกิจกรรมการขาย รวมถึงการเข้าพบลูกค้า
  • วางแผนงานการจัดงานของ Organizer ประจำปี
  • ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 - 10

17-Oct-16

 

Applied
  • ควบคุมดูแลการออกแบบงาน ตกแต่งป้าย
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ออกแบบดีไซน์
  • โปรแกรมในการออกแบบเช่น 3ds, Lightweb, Ilustrator,

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล