• สร้างสรรค์รูปแบบแนวคิดและรายละเอียดของกิจกรรม
  • มีประสบการณ์ในการประสานงาน/ดูแลการจัดกิจกรรม
  • มีความคิดสร้างสรรค์ชอบค้นคว้าหาความรู้-ไอเดียใหม่ๆ

21-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงาน PR - Marketing

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล