Product Manager

Angel Real Estate Consultantcy Co.,Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

  • Orders product for shops & event from local Vendor
  • Sourcing new products and direct target customers
  • Shipping & transportation co-ordination

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนการจัดกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถได้.
  • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ

26-Oct-16

 

Applied
  • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
  • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
  • แก้ปัญหาและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล