• ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานของครัวอาหาร
  • จัดเตรียมวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และทำอาหาร
  • มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รายละเอียดของงาน
  • จัดเตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตถุในการปรุงอาหาร
  • ปรุงอาหารให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับออเดอร์ เสิร์ฟ เปิด-ปิดร้าน รวมทั้งงานอื่นๆ
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านแคชเชียร์จะได้รับการพิจารณา
  • จิตใจดี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล