• 1-2 years experience in Hotel Banqueting
  • Good in English communication
  • Attractive benefit offers

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 2-3 years in Bakery Kitchen
  • Good in English communication
  • Attractive benefit offers

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบในการเตรียมอาหารและทำอาหาร
  • มีประสบการณ์ในการทำอาหาร
  • ปริญญาตรี การโรงแรม หรือ ด้านอาหาร

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล