• เพศ : หญิง
 • ปรุงอาหารตามสูตรอาหารที่เตรียมไว้ให้ได้คุณภาพ
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-28 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี วุฒิการศึกษาชั้น ปวช/ม.6 ทุกสาขา
 • ประสบการณ์งานเสิร์ฟ และร้านอาหาร/ภัตตาคาร

24-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการร้านอาหาร ขนาดร้าน 10-15 โต๊ะ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างาน
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • เตรียมวัตถุดิบในครัว/เตรียมภาชนะในครัว
 • มีประสบการณ์การทำอาหาร/ผู้ช่วยกุ๊ก
 • ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

24-Oct-16

 

Applied
 • จัดการงานครัว และทำอาหารทุกประเภทตามเมนูที่กำหนด
 • มีประสบการณ์การทำอาหารในภัตตาคาร/โรงแรม
 • ปฏิบัติงานเป็นกะได้

24-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดเลี้ยงอาหาร+เครื่องดื่ม
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานด้านงานโรงแรม รีสอร์ท

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Manager
 • Restuarant Manager
 • Area Manager

21-Oct-16

 

Applied
 • รับออเดอร์ เสิร์ฟ เปิด-ปิดร้าน รวมทั้งงานอื่นๆ
 • นิสัยดี
 • จิตใจดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตถุในการปรุงอาหาร
 • ปรุงอาหารให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • เป็นผู้ช่วยเชพในการเปิด-ปิด รวมทั้งงานอื่นๆ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานของครัวอาหาร
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และทำอาหาร
 • มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • กำกับ ดูแลพนักงานในสายการบังคับบัญชา
 • ควบคุม Food Cost / Labor Cost

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถจัดการ ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน

20-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied

Cook

Bonanza Resort Hotel Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • มีใจรักในการทำอาหาร
 • มีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ
 • มีใจรักในงานบริการ

20-Oct-16

 

Applied

Chef

Bonanza Resort Hotel Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • มีประสบการณ์ทำอาหารไทยและยุโรป
 • มีใจรักด้านการบริการ
 • รักษาความสะอาดและตรงต่อเวลา

20-Oct-16

 

Applied
 • เสริฟและต้อนรับลูกค้า
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้
 • ขยัน อดทน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำอารหารไทยและยุโรป
 • มีใจรักงานบริการ
 • รักความสะอาด ตรงต่อเวลา

20-Oct-16

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ผ่านงานด้านการบริการ
 • มีความรู้ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • สามารถคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มได้

20-Oct-16

 

Applied

Head Chef

Bonanza Resort Hotel Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • มีประสบการณ์การทำอารหารไทยและยุโรป
 • มีใจรักงานบริการ
 • รักความสะอาด ตรงต่อเวลา

20-Oct-16

 

Applied

F/B Manager

Bonanza Resort Hotel Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ผ่านงานด้านการบริการ
 • มีความรู้ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • สามารถคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มได้

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล