• ประสบการณ์บริหารงานร้านอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
 • มีความพร้อมรับแรงกดดัน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์เป็นหัวหน้าเชฟ ครัวร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่น

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล