• การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ให้คำปรึกษากับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
  • Digital Government Academy

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • must be in educational business, can be B2B or B2C
  • A good coordinator, result-driver and Initiator
  • Coach team, improvement plan operation& curriculum

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล