• มีประสบการณ์การสอน
 • ภาระงานสอน งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ให้คำปรึกษากับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ
 • Digital Government Academy

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Dec-16

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหาร

02-Dec-16

 

Applied
 • must be in educational business, can be B2B or B2C
 • A good coordinator, result-driver and Initiator
 • Coach team, improvement plan operation& curriculum

02-Dec-16

 

Applied
 • Digital Marketing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน

30-Nov-16

 

Applied
 • ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นวิศวกร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี

23-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล