• วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ PCB อย่างน้อย 1ปี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Designer Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Planning capacity & output of Hand Sketch Design
  • Has good jewelry product knowledge
  • 10 years of Design experiences in jewelry business

19-Oct-16

 

Applied
  • วิเคราะห์และวางแผนกําลังการผลิต
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี
  • มีความสามารถด้านการดูแบบแม่พิมพ์ได้

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล