Jewelry Design Director P11

CRYSTAL LIFE CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Bachelor Degree or above
  • At least 10 yrs of Design experiences in jewelry
  • Fluent in English and Thai

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ PCB อย่างน้อย 1ปี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web designer 1 ตำแหน่ง

Billion Pro Printing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์มีจิตนาการ

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล