Graphic Designer

Smart ID Group Ltd.

บางบัวทอง

  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
  • สามารถใช้ Program Illustrator, Photoshop

21-Oct-16

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี วศบ เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล