• 2 years experience in the field
  • Good in English conversation & writing
  • Excellent knowledge of photoshop and illustrator

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี วศบ เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Product Development, Project Management, R & D
  • Motors, Air Compressor
  • Automotive Air Condition

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล