• designer
 • apparel
 • fashion design

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • graphic
 • design
 • packaging

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

27-Oct-16

 

Applied
 • ออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ภายในองค์กรทั้งหมด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้าน Graphic design
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอไอเดีย

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล