Web designer 1 ตำแหน่ง

Billion Pro Printing Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์มีจิตนาการ

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล