• ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและทีม developer
  • ปริญญาตรี/โท สาขาการออกแบบ, Media Technology
  • มีทักษะด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี

01-Dec-16

 

Applied
  • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและทีม developer
  • ปริญญาตรี/โท สาขาการออกแบบ, Media Technology
  • มีทักษะด้าน Graphic Design เป็นอย่างดี

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล