• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกร
  • ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศ

09-Dec-16

 

Applied
  • สามารถเขียนแบบ Drawing ได้
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
  • ต้องมีทักษะการปฏิบัติงานทางช่างเทคนิค

08-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล