• เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Engineering, (Mechanical Engineering)
 • Experience in product design and development

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, วิศวเครื่องกล
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้เป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม NX ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • design
 • develope
 • new model

20-Oct-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female, aged 30-40 years old
 • 7 years of experience in mechanical design
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering

20-Oct-16

 

Applied
 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

20-Oct-16

 

Applied
 • experience with PCB manufacturing
 • Degree in Engineering (Electronic Engineering).
 • Support PCB suppliers for EQ,Design,calculate

20-Oct-16

 

Applied
 • ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025
 • Catia V5, AutoCad 3D,CAE
 • Automotive part industry

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือวัด

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Electrical Engineering or related
 • Experience in design; or design review
 • Knowledge of engineering and management software

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finite Element Simulation
 • Reliability Assessment
 • Mechanics, Fatigue, Elastostatics and –dynamics

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expert 3D-CAD, preferably Unigraphics
 • Familiar with complex mechanical product design
 • Expert layout and tolerancing

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design
 • Engineer, Machanical
 • Draftman

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, age not over 26
 • Bachelor’s Degree with GPA 2.5 up
 • Able to operate computer

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

19-Oct-16

 

Applied
 • Experience in mechanical design
 • especially design programs 2D, 3D, CAD,
 • Japanese language is an advantage.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International experience during studies or work
 • Clear leadership potential
 • Master Degree or Ph.D with above average GPA

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in Mechanical Engineering.
 • Managing product quality projects
 • Using computational analysis methods.

19-Oct-16

 

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

18-Oct-16

 

Applied
 • ปวสขึ้นไป สาขางานเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถทำเขียนแบบ อ่านแบบ ถอดแบบ
 • ประสบการณ์ ด้าน Planning Engineer อย่างน้อย 1ปี

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil or Structural Engineer
 • 2 -5 years in experiences of Civil or Structural
 • Knowledge civil and structure design

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Age 25-35 years old
 • Degree Minimum experience of 2 year
 • Program 2D,3D Auto Cad

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D Engineer
 • Knowledge of Auto CAD and FMEA
 • Automotive backgroud

18-Oct-16

 

Applied
 • Pre-Print Technolgoy
 • Illustrator
 • Graphic Design

18-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for development of R&D section
 • Identify requirement for products from customers
 • Correspond to any troubles as responsible person

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

17-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

17-Oct-16

 

Applied
 • มีใจรักในงานศิลปะ
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

17-Oct-16

 

Applied
 • เขียน และ อ่าน 2D และ 3D
 • เขียนแบบ อ่านแบบ ของ CAD/CAM
 • เขียนโปรแกรม NX และ UG

17-Oct-16

 

Applied

FURNITURE DESIGN

Fineline Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
 • ควบคุม การผลิตงานตัวอย่าง
 • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

17-Oct-16

 

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Basic English, spoken and written.
 • Computer literate in Microsoft Office

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer.
 • Able to attend training in Suzhou China.
 • Good communication in written and oral English.

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical/ Electronic.
 • Experience in manufacturing / process design.
 • Lean manufacturing background.

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a relevant scientific.
 • Understanding of strategy and planning issues.
 • App, web or industrial design experience.

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Latest technology in high-end electronics products

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CNC Grinding and Turning
 • electrical load-deflection devices
 • electrical microscopes, later scanning, WLI

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • product design;
 • application
 • Project planning

16-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Printing Industry, Pre-press, Graphic.
 • Artpro, Adobe illustrator, photoshop.
 • Knowledge in CMYK and color management system.

15-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล