• graphic
  • design
  • packaging

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

21-Oct-16

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล