CAD/CAM Engineer PT16100612

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • 2 years create 3D model, 2D drawing and CAM.
  • Can use UG, NX software.
  • Average command of English.

18-Oct-16

 

Applied
  • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ระบบไฟฟ้าในโรงงานจะพิจารณาพิเศษ

07-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล