Jewelry Design Director P11

CRYSTAL LIFE CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Bachelor Degree or above
  • At least 10 yrs of Design experiences in jewelry
  • Fluent in English and Thai

01-Dec-16

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ PCB อย่างน้อย 1ปี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล