• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, วิศวเครื่องกล
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้เป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม NX ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Native Thai on Male / Female.
 • Age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in any field.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years’ experience in drawing in the Oil & Gas
 • Male, aged between 22 - 35 years old
 • High vocational degree in Mechanical Design

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor’s Degree
 • FEED and EPC Experience in petrochemical
 • Excellent with using AutoCAD 2D

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design
 • Engineer, Machanical
 • Draftman

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจรักในงานศิลปะ
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Diploma, Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • 5 + years Engineering work experience in a manuf
 • Ability to use2D 3D CAD Engineering software eg.,

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify raw material required for producing
 • Review new product design and product
 • Ensure the product is manufacture

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality Age 25-35 years old
 • Degree Minimum experience of 2 year
 • Program 2D,3D Auto Cad

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D Engineer
 • Knowledge of Auto CAD and FMEA
 • Automotive backgroud

25-Oct-16

 

Applied
 • มีใจรักในงานศิลปะ
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เขียน และ อ่าน 2D และ 3D
 • เขียนแบบ อ่านแบบ ของ CAD/CAM
 • เขียนโปรแกรม NX และ UG

24-Oct-16

 

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Basic English, spoken and written.
 • Computer literate in Microsoft Office

24-Oct-16

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Latest technology in high-end electronics products

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือวัด

23-Oct-16

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล