• ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคหะภัณฑ์ไม้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถออกต่างจังหวัด
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Sketcup, Autocad

07-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายใน

06-Dec-16

 

Applied
  • Project sales for moveable wall.
  • Dealing with Architect or Interior Designer.
  • Flexible time working.

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล