• มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
  • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

27-Oct-16

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ26 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์

26-Oct-16

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ26 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์

26-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล