• เขียนแบบแก้ไขแบบ โดยใชโปรแกรม UG
  • มีพื้นฐานด้านโปรแกรม UG
  • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน

02-Dec-16

 

Applied

INTERIOR DESIGN

Fineline Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี

29-Nov-16

 

Applied
  • เขียนแบบแก้ไขแบบ โดยใชโปรแกรม UG
  • มีพื้นฐานด้านโปรแกรม UG
  • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล